O NÁS


S více než 25 letou praxí ve výrobě pilových kotoučů a také poskytnutím aplikované technické podpory našim domácím i mezinárodním zákazníkům jsme získali špičkovou reputaci pro naši vysokou úroveň kvality.

Důraz klademe na dokonalou kvalitu našich výrobků. "Konkurenceschopnost společnosti na mezinárodním trhu je závislá na kvalitě jejích procesů. Systém řízení jakosti je účinným nástrojem pro řešení všech požadavků na kvalitu, které čelí moderní a inovační společnosti." Trvalé kontroly kvality a optické měření mezi mnoha kroky výrobního procesu překračují požadavky certifikace a tím zaručují nejvyšší přesnost ve výrobě. První kotouče jsou vyrobeny podle našeho návrhu a specifikace. Celý výrobní proces je doprovázen měřicími a zkušebními procesy s příslušnou dokumentací a certifikací. Samozřejmě se spoléháme na nejnovější zkušební technologii, ale také - a to je zvláště důležité - na zkušenosti, oko a dovednosti našich zaměstnanců. Trvale kontrolujeme naši produkci - a optimalizujeme tam, kde se vyžaduje optimalizace.